BSCL

За MedicRON

MedicRON е конференция създадена от акад. Иван Миланов, проф. Галина Куртева и проф. Рашо Рашков с цел да събере заедно невролози, онколози и ревматолози и да им даде възможност да споделят опит и информация.

През изминалите години MedicRON Rheumatology & Oncology & Neurology Conference се утвърди като ежегодна научна среща, която обединява и сплотява усилията на трите специалности, като в допълнение разширява кръгът от участници с гости и от други мецински области.

Днес, благодарение на инициативата и съвместните усилия на акад. Миланов, проф. Куртева и проф. Рашков конференцията има изграден имидж както с програма с високо научно ниво с лектори – топ специалисти в собствените си области, така и със среда, която осигурява създаване на професионални контакти и приятелства.

Посланието и мисията на МедикРОН е да мотивира участниците да изследват, да изучават и да споделят опит от ежедневната си практика със своите колеги, за да могат всички заедно да работят по-добре в полза на пациентите, а също и да подобрят професионалното си развитие.

Неотменна част от конференцията е и участието на фармацевтичните компании, които със своите иновации и постижения в света на медицината, допринасят за развитието и надграждането на трите специалности.

С всяка следваща година конференция MedicRON става все по-успешна, по-запомняща се, по-посещаема.