РегистрацияОнлайн регистрация

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

до 30 септември 2022 г.
300 лв. Ранна такса
135 лв. Такса за медицински сестри


след 30 септември 2022 г./на място
360 лв. Късна такса
135 лв. Такса за медицински сестри