РегистрацияОнлайн регистрация

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

до 7 септември 2023 г.
320 лв. Ранна такса
135 лв. Такса за медицински сестри


след 07 септември 2023 г./на място
380 лв. Късна такса
135 лв. Такса за медицински сестри